Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Werkwijze

Wat van een project een opbouwwerkproject maakt

Een groep heeft een probleem

Opbouwwerk is geen winkel waar mensen individueel terechtkunnen. Wij werken aan situaties die voor een groep een probleem vormen: moeilijke contacten tussen ouderen en jongeren op een plein, te hoge energiefacturen, te weinig energiezuinige woningen, werkloosheid bij allochtonen, eenzaamheid en isolatie bij kansarmen …

Een groep heeft capaciteiten

Het opbouwwerk werkt met wat mensen te bieden hebben. We vertrekken vanuit hun kansen, capaciteiten, talenten …

De groep is expert

Wij pakken een probleem niet voor, maar mét de mensen aan. Participatie staat voorop. De doelgroep is expert. Ook mensen in een kwetsbare positie kunnen meepraten, meedenken, meebeslissen. De opbouwwerkers begeleiden en geven steun als dat nodig is. Ze luisteren, brengen de mensen samen, helpen het probleem formuleren, zoeken mee naar een oplossing, mobiliseren de nodige partners, helpen de oplossing waarmaken, houden de zaak nog een tijdje in het oog.

We springen niet meteen in het diepe

We werken overdacht, systematisch en doelgericht. Eerst wordt de zaak grondig verkend en voorbereid. Dat maakt de slaagkansen veel groter.

We brengen alle partners rond de tafel

Voor een grondige aanpak zijn soms veel partners nodig. Dat kunnen het gemeentebestuur, een sociale huisvestingsmaatschappij of het OCMW zijn, maar ook buurtsport, wijkwerking, vormingswerk …

Met een tijdelijk project naar een duurzaam resultaat

Na één, twee, zes, tien jaar gaan de opbouwwerkers weg. Maar ze laten de zaak niet in de steek. Ze hebben mee gezorgd voor een duurzaam resultaat: een lokale energiewinkel, een vereniging waar armen het woord nemen, een reglement voor kamerwonen, een draaiboek communicatie bij renovatie van sociale woningen, een aanbevelingsnota inzake energie en woonkwaliteit, een betere regelgeving voor sociale maatregelen voor energie …

 
< terug