Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Wat willen we bereiken?


Samenlevingsopbouw bouwt aan een samenleving waar ook de meest kwetsbaren een menswaardige plek kunnen innemen. Dat is niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar het snel en efficiënt moet gaan, waar alles moet renderen en waar verwacht wordt dat elk individu meekan en zijn bijdrage levert.

Kansen creëren,
grondrechten garanderen. 

Bouwen aan de samenleving is méér dan mensen ‘helpen'. Het is hen opnieuw laten geloven in eigen kunnen en hen ondersteunen om aansluiting te vinden bij de samenleving. Dit noemen we onze 'agogische kernopdracht'.

Maar bouwen aan de samenleving is ook sleutelen aan wetten en structuren én werken aan solidariteit. Want we streven naar een samenleving die ook in haar beleid en vormgeving volop rekening houdt met haar meest kwetsbare leden. Dat is onze 'politieke kernopdracht'.

Samen met onze collega-opbouwwerkers in de andere provincies hebben we onze intenties verwoord in een missie. Daarnaast maakt een omvattend referentiekader duidelijk welke opdrachten het maatschappelijk opbouwwerk zichzelf stelt op politiek en op agogisch vlak.

De concrete uitwerking van onze intenties schrijven we neer in meerjarenplannen en voortgangsrapportage.