Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Wie zijn we / referentiekader

 
Het referentiekader geeft de identiteit van de sector Samenlevingsopbouw weer. Het beschrijft onze maatschappelijke opdracht en kernopdrachten, het benoemt de doelgroep en gaat in op de werkprincipes die we hanteren om onze kernopdrachten te realiseren.

Als dusdanig biedt het referentiekader een bril om naar de praktijk te kijken. Het is een kader waaraan we onze praktijk toetsen. Realiseren we ten volle onze kernopdrachten? Komt ons werk in eerste instantie ten goede aan onze doelgroep? Respecteren we de vooropgestelde werkprincipes?

Dit referentiekader kan niet los gezien worden van de concrete context waarin we ons werk ontplooien: onze analyse van en visie op maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen kleuren dit referentiekader mee in.