Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Over ons

 

Samenlevingsopbouw werkt met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met armoede, wonen, gezondheid, onderwijs, arbeid, energie en maatschappelijke dienstverlening. We helpen die problemen omzetten in structurele oplossingen en doen daarbij telkens ook een beroep op het (lokaal) beleid en allerlei andere instanties. Dat 'samen met hen' maakt ons werk uniek.

Voor deze opdracht is Samenlevingsopbouw erkend door het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk.  In Vlaanderen zijn negen instituten voor Samenlevingsopbouw actief, één in elke provincie, telkens één in de steden Antwerpen, Gent en Brussel en één ondersteuningsinstituut. De portaalsite maakt je wegwijs in deze sector Samenlevingsopbouw.

Ons werkingsgebied strekt zich uit over de hele provincie uitgezonderd de stad Antwerpen. We kunnen echter niet overal aan de slag: onze steunpunten bevinden zich in Mechelen, Geel, Lier, Boom, Hemiksem, Turnhout Niel, Heist-op-den-Berg, Duffel en Walem. Het centrale secretariaat is gehuisvest in Mechelen.

Naast subsidies vanuit het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk doet Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie als autonome vzw ook beroep op lokale, provinciale en andere Vlaamse middelen.

Hieronder vind je een overzicht van onze medewerkers, ons bestuur en een korte historiek van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw. 

Het organogram staat hier.