Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

ESF-project Back on track II met ex-gedetineerden

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Dankzij ESF-middelen begeleiden we binnen het project Back on Track ook (ex-) gedetineerden. Een job in het normaal economisch circuit is voor deze groep vaak te hoog gegrepen. De afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Een job in de sociale economie is voor sommigen haalbaar, maar sociale economie heeft bij deelnemers soms een slecht imago: "Dat is niets voor mij!"

De opbouwwerker legt met deelnemers een individueel traject af en begeleidt hen op verschillende levensdomeinen. We gaan aan de slag met hun vragen over huisvesting, geestelijke gezondheidszorg, werk, schulden, verslaving, .. Hoe doen we dit? We helpen hen zelf verder (we zoeken naar een andere woning, contacteren electriciteitsbedrijven ivm een factuur, ….) of verwijzen hen correct door. Indien nodig gaat de opbouwwerker mee naar een eerste afspraak bij het OCMW, SVK, … We zetten met deelnemers ook stappen richting de arbeidsmarkt: we informeren hen correct over de arbeidsmarkt, maken tijd om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en werken aan arbeidsattitude (o.a. zich aan afspraken houden), …

Uit gesprekken met deelnemers blijkt dat er grote nood is aan een zinvolle dagbesteding en aan een laagdrempelige plek waar ze terecht kunnen. Er is nood aan een plek waar deelnemers hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, waar ze terecht kunnen met al hun vragen, opnieuw leren om structuur te brengen in hun dag, enz. Samen met onze deelnemers tracht Samenlevingsopbouw subsidies te vinden voor dergelijk project.

Contact

Marloes Damen, 0485 99 01 38, marloes.damen@samenlevingsopbouw.be
Ille Van Dessel, 0489 97 28 55, ille.van.dessel@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator Back on track II:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75