Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

De Werkplek

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Met de steun van ESF doet Samenlevingsopbouw momenteel een verkenning op vlak van jobcreatie. Het project heet de Werkplek.

Door mechanismen van discriminatie stromen een aantal groepen zelden door naar een contract onbepaalde duur. Mensen ondervinden discriminatie op basis van taal, digitale vaardigheden, … terwijl ze over voldoende vaardigheden beschikken om de job uit te voeren. De flexibiliteit die in (precaire) contracten wordt gevraagd is vaak niet te combineren met het huidige aanbod aan kinderopvang en openbaar vervoer. Hierdoor krijgen mensen moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Samenlevingsopbouw wil een laagdrempelige werkplek creëren voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Dit willen we doen naar het voorbeeld van de “territoire zéro chomage”, een concept dat reeds enkele jaren bestaat in Frankrijk. De “territoires” vertrekken vanuit de vaardigheden van zijn deelnemers en vanuit de afbakening van een gebied, dit kan een gemeente of een wijk in een stad zijn. Binnen dit afgebakende gebied streeft men binnen het Franse concept naar jobcreatie en “0% werkloosheid”, of m.a.w. alle werkzoekenden aan de slag!

Meer info over het Franse concept vind je hier : Territoires zéro chômeur de longue durée

Vanuit Samenlevingsopbouw willen we met dit concept werken, o.a. omdat het vertrekt vanuit de krachten en vaardigheden van je deelnemers. We willen dit concept echter aanpassen aan de Belgische/Vlaamse context. We kiezen voor een brede doelgroep van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij we de doelgroep van ex-gedetineerden bewust een plek geven omdat ze vaak tussen de mazen van het net vallen, net omwille van hun multiproblematiek.

Dit project werd goedgekeurd en startte in maart 2021 in Willebroek.

 

Contact

Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75