Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

De handen in elkaar voor werk in de Rupelstreek

Nieuwe arbeidsprojecten zetten specifieke doelgroepen op weg naar de arbeidsmarkt

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Stapstenen naar werk Boom/Rupel

Groep Intro (promotor), OCMW Boom en Samenlevingsopbouw werken in dit project samen in de strijd tegen kinderarmoede. We richten ons op niet werkende, alleenstaande ouders in Boom en een aantal omringende gemeenten. Ook hier werken we vindplaatsgericht en outreachend, bouwen we een vertrouwensrelatie op en zetten we met mensen stappen naar werk.

 

Contact

Vanuit Booms Welkom:
Stien Michielsen, 0483 35 44 29, stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be

Voor Hemiksem:
Liesbeth Verbruggen, 0495 24 41 68, liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be
 


Dit project wordt gerealiseerd met middelen van het Europees Sociaal Fonds.

Themacoördinator: Kathleen De Smedt, 0494 32 09 06, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be