Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Thema arbeid

“Geen werk vinden. Ik kan dat niet uitleggen. Dat is echt … drama.” -Yassid

Zonder job en vast contract ben je niet zeker van je inkomen. Zonder zekerheid moet je veel uitstellen. Kan ik volgende maand mijn huurwoning betalen? Kunnen mijn kinderen verder studeren?

Werk is de kortste weg om uit de armoede te ontsnappen en eruit te blijven. Helaas is de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwetsbare mensen ontoegankelijk. Ondanks hun inspanningen raken veel mensen niet aan een vaste job. De arbeidsmarkt stelt dan ook steeds hogere eisen: perfect Nederlands spreken, over een wagen beschikken, … Mensen met een migratieachtergrond vallen uit de boot.

Kwetsbare mensen ervaren vaak al serieuze drempels bij stap 1: het solliciteren. Geregeld moet dit online gebeuren en beschikken ze zelf niet over een computer en/of over de vaardigheden om online te solliciteren. Vaak krijgen mensen geen antwoord op een sollicitatie.

“Het afgewezen worden, het constant op een muur botsen, maakt mensen kapot. Ze verliezen het vertrouwen in zichzelf en de samenleving. Hun inspanningen leveren geen resultaten op en ze ervaren een steeds harder sanctioneringsbeleid. Daar moet iets aan gebeuren”, zo stelt Lieve Lambrechts, opbouwwerker in Mechelen.

Daarom zetten we in op het recht op arbeid. We willen dat maatschappelijk kwetsbare mensen op een kwaliteitsvolle manier begeleid worden in hun zoektocht naar werk. En we willen dat ze toegang hebben tot duurzaam en kwaliteitsvol werk.

 
In onze provincie geven we dit thema vorm door:

 
Voorbije realisaties: