Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema maatschappelijke dienstverlening

Booms Welkom

 
We stellen vast dat de bestaande dienst- en hulpverlening, ook in de Rupelstreek, vaak vertrekt vanuit een duidelijke hulpvraag. Etnisch-culturele minderheden of ECM slagen er echter niet in hun vragen in de ‘gepaste’ dienstverleningshokjes op te delen, wat hun toegang tot de dienstverlening belemmert. Bovendien is er in de Rupelstreek nood aan een plek waar ECM zich welkom voelen en activiteiten kunnen aanbieden.

Vzw Booms Welkom werd jaren geleden opgericht om de eerste migranten in de gemeente te helpen. Door omstandigheden was dit al jaren een slapende vzw; ze stond op non-actief. Onder impuls van Samenlevingsopbouw werd deze slapende vzw nieuw leven ingeblazen en draait hij volledig op de inzet van vrijwilligers. De organisatie groeide uit tot een koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan armoedebestrijding, diversiteit, duurzaamheid en solidariteit. Zo is er vzw Aurora voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook het Repaircafé, Oxfam Wereldwinkel Boom, Amnesty International. En natuurlijk ook Samenlevingsopbouw.

Welke rol speelt Samenlevingsopbouw in het verhaal van Booms Welkom? We ondersteunden deze vzw bij de heropstart en zorgde ervoor dat Booms Welkom een laagdrempelige ontmoetingsplaats werd, een veilige en vertrouwde plek voor allerlei verenigingen en organisaties, voor mensen met een migratieachtergrond en hun zelforganisaties.

In het gebouw van Booms Welkom organiseert Samenlevingsopbouw een onthaal voor mensen met een migratieachtergrond in de Rupelstreek: tijdens de permanenties kunnen mensen hier terecht met alle mogelijke vragen. We begeleiden hen bij hun zoektocht naar gepaste dienstverlening: we verwijzen correct door op basis van de sociale kaart. We ontwikkelen ook een concreet activiteitenaanbod en samen met de doelgroep en lokale partners doen we aan belangenbehartiging.

Wat doen we?

  • We zetten in op het spoor Maatschappelijke dienstverlening, meer specifiek op het werken aan een geïntegreerde basisvoorziening in de strijd tegen onderbescherming. We verkennen verschillende pistes om van het vzw Booms Welkom een geïntegreerde basisvoorziening te maken én geven vanuit het steunpunt in Boom deze methodiek mee vorm (dit doen we samen met andere instituten, binnen de sector Samenlevingsopbouw).
  • Binnen de themawerking Arbeid kiezen we in 2018 voor een specifiek spoor: via individuele verhalen en groepsmomenten zoeken we naar gezamenlijke drempels voor ECM in hun zoektocht naar werk. Aansluitend zoeken we naar potentiële oplossingen en formuleren we concrete beleidsadviezen rond dit spoor.
     

Links

 

Contact

Jenne Meyvis, 0485 54 37 62, jenne.meyvis@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be
 
Booms Welkom vzw
Blauwstraat 43-45
2850 Boom