Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema maatschappelijke dienstverlening

Ons Gedacht - Lier

Ons Gedacht is de vereniging waar armen het woord nemen in Lier. Lier telt 4575 inwoners met een laag inkomen. Armoede knaagt aan het zelfbeeld van mensen, waardoor ze weinig zelfvertrouwen hebben. Mensen geloven niet dat er nog iemand luistert naar wat ze meemaken en denken. Bij Ons Gedacht vinden ze een luisterend oor, steun en het gevoel dat ze lotgenoten hebben. Opbouwwerkers van Ons Gedacht werken krachtgericht en maken verbindingen tussen hen, de rest van de samenleving en de overheid.

Een vereniging verdedigt de belangen van mensen in armoede en vertegenwoordigt hen. Ons Gedacht organiseert elke maand een vergadering met mensen in armoede en samen formuleren ze voorstellen om het lokaal sociaal beleid te verbeteren. Vervolgens gaat Ons Gedacht in dialoog met het beleid (o.a. met OCMW, het stadsbestuur, Lierse diensten en organisaties ...) om zo impact op het lokaal sociaal beleid te realiseren.

Waar werken we aan?

  • Naar aanleiding van 17 oktober, dag van het verzet tegen armoede, maakt Ons Gedacht een armoederapport op, waarin we beleidsadviezen formuleerden over 7 thema’s (maatschappelijke dienstverlening, sport, jeugd, gezondheid …). Met de burgemeester, OCMW-voorzitter en de schepenen gaan we in dialoog over de inhoud van dit rapport.
  • Ons Gedacht zet in op het thema Maatschappelijke Dienstverlening: we werken aan een geïntegreerde basisvoorziening in de strijd tegen onderbescherming.

Links

Contact

Willem Dehantschutter, 0485 99 01 69, willem.dehantschutter@samenlevingsopbouw.be
Marie Vanwing, 0483 35 33 15, marie.vanwing@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be
 
Ons Gedacht
Koepoortstraat 3
2500 Lier