Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Thema maatschappelijke dienstverlening

Niet iedereen krijgt de zorgen waar hij recht op heeft. Mensen missen soms informatie, kennen hun rechten niet, struikelen over administratieve drempels, zijn beschaamd om hulp te vragen, of kunnen de diensten gewoonweg niet bereiken. Zij leven in onderbescherming: ze realiseren hun grondrechten niet, zoals hun recht op een toereikend inkomen, een kwaliteitsvolle woning, …

Om dat te voorkomen is het cruciaal dat dienstverleners – het OCMW bijvoorbeeld – zélf naar deze mensen toe stappen: hen informeren over de mogelijkheden van hun sociale dienstverlening, maar ook vragen stellen en inschatten hoe de situatie in elkaar zit. Zoiets vraagt om outreachend handelen: het actief opsporen van mensen die hun rechten niet volledig benutten. Om dit te kunnen doen, dienen netwerken uitgebouwd te worden met diverse mensen en sleutelorganisaties. Via deze netwerken kan informatie verspreid worden en kunnen signalen opgevangen worden.

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ijvert voor diensten zonder drempels en automatische toekenning van rechten, en focust op maatschappelijke dienstverlening in 2 steunpunten: Ons Gedacht in Lier en Booms Welkom.

In Mechelen worden in het project Huis aan Huis mensen die veelal onder de radar van diensten hulpverlening  blijven, ondersteund bij het verbeteren van hun situatie. Het signaleren aan diensten van de drempels en knelpunten die zij ervaren maakt deel uit van het project.   

 
In onze provincie geven we dit thema vorm door: