Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Ondersteuningsaanbod voor scholen

Scholen worden vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen : armoede, vluchtelingen, anderstaligheid, andere bijzondere zorgnoden, …. Vanuit Samenlevingsopbouw willen we leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren ondersteunen in het realiseren van ouderbetrokkenheid en in de omgang met maatschappelijk kwetsbare leerlingen en ouders.

Hoe doen we dat?

  • Organiseren van wijk- en welzijnstochten voor schoolteams waarin zij lokale welzijnspartners leren kennen.
  • Uitwisseling en samenwerking organiseren tussen scholen, welzijnsorganisaties en ouders.
  • Vraaggerichte ondersteuning aan scholen.
  • Aanbod op maat organiseren voor scholen.
  • Opleidingsonderdeel organiseren voor studenten kleuteronderwijs van Thomas More.
  • Pilootproject in 5 scholen: vormingen over kansarmoede en werken met de “signalenkaart”
  • Deelname aan het Lokaal Overlegplatform waar onderwijs, welzijns- en beleidspartners werken aan gelijke onderwijskansen

 

Contact

Stéphanie Vandenbossche, 0494 53 14 73, stephanie.vandenbossche@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75