Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Traject Signalendetectie

met de steun van Stad Mechelen

Herkennen en opvolgen van signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid
Ondersteuningstraject voor de Mechelse basisschool

  • Maak je je zorgen over de thuissituatie van een leerling?
  • Is het moeilijk om in contact te komen met de ouders van een leerling?
  • Is de afwezigheid van een leerling verontrustend?
  • Vind je dat een leerling er moe of ongezond uitziet?
  • Wordt de schoolrekening niet betaald?

Voor veel (zorg)leerkrachten en schoolteams in Mechelen zijn deze vragen herkenbaar. Het is echter niet altijd makkelijk om een inschatting te maken van de situatie en een gepast antwoord te bieden.

Daarom werkte Samenlevingsopbouw samen met de LOP- werkgroep Kansen voor Kinderen een traject signalendetectie uit.

Wat is het?

Het gaat om een checklist waarmee je een zorgwekkende situatie in kaart brengt. Daarbij hoort een actiebundel: een lijst met tips en acties om die signalen op te volgen en contactgegevens van externe partners die je kan inschakelen. Vooraleer de school aan de slag gaat met dit instrument, wordt op basis van een intakegesprek een vormingstraject op maat uitgewerkt.

Resultaat?

Door ondersteuning te bieden aan het schoolteam bij het detecteren én opvolgen van signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid, worden problemen sneller en gerichter aangepakt. Zo werken we samen aan gelijke onderwijskansen.

Wanneer?

Tijdens het schooljaar 2020-2021 biedt Samenlevingsopbouw een traject signalendetectie aan aan 4 Mechelse basisscholen. De school kiest zelf of de opstart over 1 dan wel 2 schooljaren gespreid wordt. Nadien is er voor de deelnemende basisscholen intervisie.

Voor wie?

Het vormingstraject (een drietal sessies van 2 à 3u) is bedoeld voor het hele schoolteam. De checklist en actiebundel zijn bedoeld voor de zorgleerkracht, die er samen met de klasleerkracht mee aan de slag gaat.

Organisatie?

Het traject signalendetectie wordt begeleid door Samenlevingsopbouw en gefinancierd door de Stad Mechelen. Het is kosteloos voor de deelnemende scholen.

Interesse in een traject signalendetectie? Graag nog wat meer info?
Contacteer ons dan voor 30 maart!

 

Contact

Themacoördinator onderwijs:
Myriam Suetens, 0475 42 02 13, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75