Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

It Takes a Village to Raise a Child


 

Het VRAC-project wil ontwikkelingskansen en welbevinden van kinderen en jongeren verhogen. Omdat kinderen en jongeren daar zelf heel veel goede ideeën over hebben, vragen we in de eerste plaats aan hen wat daarvoor nodig is.

In de voorbije maanden brachten we hen samen, zowel in de deelnemende scholen als in de kinder- en tienerwerkingen. We vroegen hen hoe het met hen gaat, hoe ze vrije tijd beleven en wat ze missen en wensen, hoe ze het leven in Mechelen ervaren, hoe hun droomschool eruit ziet, …

Ook met ouders gingen we in gesprek. Waar maken zij zich misschien zorgen over, welke kansen zien zij voor hun kinderen en aan welke mogelijkheden denken ze om die waar te maken?

De komende periode blijven we kinderen, jongeren en hun ouders opzoeken en bevragen. We spreken hen aan op straat, op de speelpleintjes, bij organisaties in de buurt,...

Projectbeschrijving

VRAC pakt vroegtijdig schoolverlaten en schoolse vertraging aan. We versterken het gevoel van erbij horen en het welbevinden van kinderen en jongeren. Samen met partners creëren we een sterke leeromgeving in de buurt. We ondersteunen gezinnen en zetten daarbij in op een positieve samenwerking met de school.

VRAC in Mechelen is één van 6 Europese pilootprojecten met deze doelstellingen. Samen met partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werken we aan een model waarin bewoners, scholen en diverse andere actoren uit de buurt een netwerk uitbouwen voor meer ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren en ondersteuning op maat voor gezinnen.

In Mechelen werkt Samenlevingsopbouw samen met de Stad Mechelen. Het werkingsgebied van het project zie je op het kaartje hieronder. De Karel de Grote hogeschool is ook partner in dit project, dat loopt tot 30/9/2022. Het project wordt voor 60% gefinancierd door Interreg 2 zeeën.
 


 

Contact

Stéphanie Vandenbossche, 0494 53 14 73, stephanie.vandenbossche@samenlevingsopbouw.be

Stien Michielsen, 0483 35 44 29, stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be
 

Themacoördinator:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75