Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Thema onderwijs

Iedereen hoort bij de les

Iedereen heeft recht op kosteloos en kwalitatief onderwijs. Onderwijs is ook onontbeerlijk om andere rechten te realiseren: het stelt kinderen in staat om straks volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In ons land heeft het onderwijs in haar rol als hefboom voor sociale mobiliteit echter nog een weg te gaan.

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie gaat voor kansengelijkheid als hoofdvak! Kansenongelijkheid begint reeds vanaf de kleuterjaren en legt zo een hypotheek op de toekomst van kinderen en jongeren. Preventief werken is dus belangrijk, en daarom zijn we vooral actief in het basisonderwijs.

We proberen iedereen bij de les te betrekken: door maatschappelijk kwetsbare ouders goed te informeren en te versterken in hun ouderrol, door het sensibiliseren en ondersteunen van scholen en leerkrachten, en door samen te werken met lokale en bovenlokale welzijnsactoren, sociaal-culturele organisaties en (stedelijke) diensten.

Samenlevingsopbouw zet in op sterke onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen. We doen dit in het project Schoolstart, dat focust op een warme overgang naar en goede start in de kleuterschool, door het project Schooltijd, waar de ouder-schoolsamenwerking vorm krijgt. Daarnaast bieden we ondersteuning aan scholen in het werken aan gelijke onderwijskansen.

 
Lees meer over: