Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Hemiksem

 
Sinds januari 2015 werkt Samenlevingsopbouw aan een project in de sociale woonwijk ‘Nieuw Hemiksem’, een tuinwijk uit de jaren ’30 met rijwoningen en een centraal groen middenplein. In de jaren ’50, ’70 en ’80 werden er nog woningen en appartementen bijgebouwd. Van de 270 woningen die De Ideale Woning in Nieuw Hemiksem bouwde, heeft ze er momenteel nog 162 in eigen beheer. Een groot deel van de woningen is verouderd en wordt op termijn gerenoveerd.

Samenlevingsopbouw bouwde in samenwerking met De Ideale Woning en het lokale bestuur van Hemiksem een buurthuis uit. Het buurthuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen terechtkunnen met hun vragen en bezorgdheden over de (vernieuwing van de) wijk. Zo heeft de opbouwwerker een wekelijks permanentiemoment. De vrijwilligers uit de buurt organiseren samen met de opbouwwerker activiteiten (buurtfeest, winterwijkfeest, groendag, …) en de Buurtparlé, een wekelijks inloopmoment. Met het buurthuis willen we het samenleven in de buurt aangenamer maken.

Ons tweede werkspoor is het organiseren van bewonersparticipatie in de vernieuwing van de woningen en de wijk. De plannen worden samen met de bewoners opgemaakt zodat ze beter aansluiten bij hun behoeften en breder gedragen zijn.

Tenslotte nemen we ook initiatieven op vlak van de leefbaarheid van de buurt (afval, verkeersveiligheid).

Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en de gemeente Hemiksem.

 

Contact

Liesbeth Verbruggen, 0495 24 41 68, liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be
 
Buurthuis Hemiksem
Parklaan 72
2620 Hemiksem