Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Energie en Armoede (Vlaanderen)

 
Het recht op energie: ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen zou het een onmiskenbaar basisrecht moeten zijn. De realiteit is echter een ander verhaal. De energiefactuur neemt echt een aanzienlijke hap uit het huishoudbudget. Veel mensen doen moeite om hun energiefacturen te betalen maar vaak lukt dat niet meer.

Een sterke waakhond … dat wil het Project Energie en Armoede zijn! En dat zowel voor het Vlaamse en federale beleid als voor de werking van netbeheerders en leveranciers. Samen met heel veel vrijwilligers zetten we er onze tanden in en werken we aan tastbare verbeteringen voor de energieproblemen van mensen in armoede. We ijveren voor betere sociale beschermingsmaatregelen: wordt de procedure wanbetaling wel gerespecteerd? Welke functies heeft zo’n digitale budgetmeter? Kan de minimale levering aardgas automatisch toegekend worden? Welke bescherming genieten klanten met collectieve verwarming? …

 

  Voor en met mensen in armoede

Al onze projecten komen tot stand in samenspraak met mensen in armoede. Dat tonen de samenkomsten van het E-team in Turnhout en de maandelijkse projectvergaderingen in Brussel aan, waarbij onze agogische aanpak centraal staat. Samen bereiden we acties voor, samen stappen we naar het beleid. Met maar één streefdoel: energie en water garanderen voor iedereen.
   

  Via beleidsbeïnvloeding naar minder energiearmoede

Het project fungeert als waakhond om knelpunten in de werking van de energiesector en in de regelgeving te signaleren en aan te pakken:

  • we geven adviezen op beleidsteksten,
  • we gaan in gesprek met ministers, administraties en parlementairen om onze beleidsaanbevelingen kenbaar te maken en politieke steun te vragen,
  • we voeren acties om beleidsvoerders aan te sporen tot concrete beleidsdaden.

 
Enkele documenten:

  “Efkes oploajen” – outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout

Vlaanderen is ZorgEnergie- en waterarmoede is een ernstige aanslag is op levenskwaliteit en ontwikkelingskansen. Er zijn financiële gevolgen (schuldenproblematiek), impact op tewerkstellingskansen en de schoolloopbaan, een slechte woonkwaliteit (vocht, schimmel), meer gezondheidsuitgaven … Wie met energie- en waterarmoede te maken krijgt, ervaart bovenstaande problemen. Coronacrisis of niet. Wat corona doet, is alles op scherp zetten: nog meer isolement, stress, relationele problemen, agressie, angst.
Dus start Samenlevingsopbouw “Efkes Oploajen”, een outreachend project op zoek naar mensen die problemen hebben met hun energie- en/of waterfactuur. In eerste instantie bij de kwetsbare bewoners van de wijk Stationsomgeving Oost. Daarnaast trachten we – in heel Turnhout – mensen in energie- en waterarmoede te bereiken die (evt. wel gekend zijn maar) niet of nauwelijks bereikt worden via bestaande diensten. Mensen die afgesloten zijn, een budgetmeter hebben of voor de Lokale Adviescommissie worden uitgenodigd … Energie- en waterarmoede is daarbij een toegangspoort om de bredere welzijnscontext aan te pakken. En dit via warme toeleiding naar de juiste dienstverleners, naar een sociaal-cultureel aanbod, naar ontmoeting, naar groepswerking en vorming … Het project loopt 1 jaar met steun van de Vlaamse overheid. 

Contactpersonen:
Lieve Lambrechts (0477 47 13 79) en Ann Van der Wilt (0496 60 59 40).
 

  Minimale levering aardgas voor 5555 mensen

Sinds 2016 voeren we jaarlijks de sensibiliseringscampagne ‘Samen voor 5555 klanten minimale levering aardgas’. Zo willen we minstens 5555 budgetmeterklanten die met aardgas verwarmen stimuleren om de minimale levering aardgas aan te vragen bij het OCMW. Dat vermijdt dat wie in de winter niet de middelen heeft om zijn budgetmeter voldoende op te laden, zonder verwarming valt.
 
Lees ook: "5555 gezinnen met minimale levering aardgas" (Lokaal, 9/2018)
Download hier de flyer 'minimale levering aardgas': Nederlands, Frans, Engels
 

  Digitale budgetmeter

Digitale energiemeters ... dat is andere koek. Voordelen, ja zeker. Maar blijven consumenten in deze digitale context wel voldoende beschermd? En kan iedereen wel mee?
ook wie geen toegang heeft tot het internet of nog niet helemaal mee is met de digitale evolutie? Nauwgezet en intensief volgen we het beleidsoverleg. Onze vergadering met mensen in energiearmoede uit heel Vlaanderen staat als focusgroep paraat voor reflecties.  

 

Blijf je graag op de hoogte blijft van onze werking?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 

Contact

Jan Maris, 0483 35 35 70, jan.maris@samenlevingsopbouw.be
Themacoördinator:
Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Steunpunt Turnhout
Campus Blairon 714 | Europeion gebouw (2e verdieping)
2300 Turnhout
014 43 09 44