Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Energie en Woonkwaliteit (Vlaanderen)

 

“Voor huurders is een goede woning een noodzaak, voor de samenleving een enorme winst.” Opbouwwerkster Leen is ervan overtuigd: betaalbare en kwalitatieve huisvesting is een voorwaarde voor een goede gezondheid, voor een waardig gezinsleven én voor kansen op school of op het werk. Samen met collega’s Dorina en Stephane gaat ze de strijd aan tegen energiearmoede bij kwetsbare gezinnen. Het doel: de energiekost van gezinnen doen dalen en het wooncomfort doen stijgen. Er staan dan ook al een aantal succesvolle projecten op onze teller. En we zijn nog lang niet uitgeteld … Ontdek waar we werk van maken.
 

  EnergyMEASURES

Vanaf 2021 zijn we partner in het Europese Horizon 2020-programma ‘EnergyMEASURES’. Met zeven Europese landen (BE, BG, IE, MK, NL, PL, UK) pakken we energiearmoede aan. In Turnhout doen we dat samen met Kamp C en Stadsregio Turnhout. Met informatie, begeleiding en goedkope kleine maatregelen werken we bij mensen thuis aan gedragsverandering. Op maat en steeds aangepast aan de woon- en leefomstandigheden van de deelnemers. Het verlagen van de energie-uitgaven en/of het verhogen van het comfort is ons doel. Door de combinatie met Goed Plan kunnen we de woonkwaliteit en energiezuinigheid ook structureel verbeteren.

Meer info op https://energymeasures.eu/
Contactpersonen: Dorina Pagliaro en Ann Van der Wilt (0496 60 59 40)

   

  Goed Plan

Erbarmelijk ... zo is het in Vlaanderen gesteld met de woonkwaliteit en energiezuinigheid in het onderste segment van de private huurmarkt. Dan heeft Samenlevingsopbouw een Goed Plan in Turnhout en Lier! Een ontzorgingstraject voor verhuurders om hun huurwoning kwalitatief te verbeteren en energiezuiniger te maken. Dat leidt tot meer comfort en een lagere energiefactuur voor de huurders.

Meer info op www.goedplan.be
Contactpersoon: Leen Smets (0472 39 27 87)

   

  Groepsaankoop woonmeter

Apetrots zijn we erop: onze woonmeter … een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten. Heel efficiënt blijkt die te zijn! En makkelijk in gebruik. De woonmeter leert je om bewust om te gaan met energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel. De woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. Ideaal voor een individuele aanpak én voor groepswerk.

Meer info op www.woonmeter.be
Contactpersoon: Leen Smets (0472 39 27 87)

   

  De Klimaatstem van MIA (mensen in armoede)

Energietransitie, de impact ervan is reëel voor mensen in armoede, zeker inzake woningkwaliteit en de deelname aan de energiemarkt. De doelstellingen zijn pittig: de helft minder fossiele brandstoffen in 2030 en geen fossiele brandstoffen meer in 2050. Hoe zien mensen in armoede zelf hun rol in deze energietransitie? Wat hebben ze nodig om te participeren?
“We leave no one behind”, dat is het uitgangspunt. En daarom geven vrijwilligers uit vier Kempense verenigingen waar armen het woord nemen (Alarm, ’T ANtWOORD, Ons Huis en De Fakkel), in koor hun klimaatstem vorm. Via gesprekstafels leren we bij, vormen we onze visie en vertalen die in beleidsaanbevelingen. Samen met critical friends klinkt onze klimaatstem nog krachtiger!
Het project loopt 1 jaar met middelen van de Koning Boudewijnstichting.

Contactpersonen: Stephane Bastijns (0485 16 88 46) en Leen Smets (0472 39 27 87)

   

  Energiedienstverlening

Op basis van onze praktijkervaring in Herselt, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten en Dessel ontwikkelden we een werkwijze om energiearmoede sneller op te sporen en energiebesparing te stimuleren. Dit resulteerde in onze “praktische gids in de aanpak van energiearmoede” om lokaal mee aan de slag te gaan.
 

  Van de Dorpstraat tot het parlement… en terug!

Interessant is dat de lokale projecten rond energiearmoede ook het beleidswerk voeden, en vice versa: “De drempels en mogelijkheden die we ervaren in concrete dossiers, toetsen we af met onze collega’s van de Energiewerkgroep bij Samenlevingsopbouw. Zo kunnen we die omzetten in beleidsadviezen en een duurzame impact realiseren. Daarbij merk ik een domino-effect op: de successen die we samen met de OCMW-medewerkers bereiken, inspireren het beleid én ook vele anderen. Andersom biedt onze Vlaamse beleidsopvolging ons de kans om nieuwe initiatieven snel in te zetten in onze lokale werkingen”, besluit Leen.
 

  De Vlaamse renovatiepremie

Samen met de Verenigde Eigenaars pleit Samenlevingsopbouw voor het openstellen van de Vlaamse Renovatiepremie naar alle verhuurders. Op die manier creëren we een win-win, waar huurders en verhuurders bij gebaat zijn.

Meer weten? Lees het artikel in Eigenaarsmagazine (december 2019)
 

  Proactieve aanpak van energiearmoede

Met de financiële steun van Leader (Europees subsidieprogramma om het platteland te versterken) startte begin 2016 het project ‘Proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt’.

Een halftijdse medewerker van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ondersteunde de sociale dienst van de OCMW’s om de energiefactuur van kwetsbare gezinnen duurzaam te verminderen. Op 30 juni eindigde haar taak. Het project is afgelopen maar de medewerkers gaan verder op de ingeslagen weg.

Met onze methodieken krijgen maatschappelijk werkers meer inzicht in de oorzaken van energiearmoede en kunnen ze het probleem sneller herkennen bij hun cliënten. “Door samen een dossier te bekijken, leren de collega’s van het OCMW hoe wij energiearmoede opsporen en analyseren. Zelf leer ik dan weer met welke praktische drempels zij geconfronteerd worden. Zo legden we een gezamenlijk leertraject af en creëerden we een realistisch plan van aanpak dat werkt én een draagvlak heeft,” vertelt Magda.

Intussen is de automatisering van de energiescan al volop ingeburgerd en zijn er afspraken voor een automatische toeleiding naar de groepsaankoop en minimale levering aardgas. (link toevoegen)

Het project resulteerde in

 • vijf inspirerende publicaties
 • een webpagina met informatie over de werkwijze, het proces en de concrete resultaten
 • lokale proactieve acties rond energie
   

Het project zorgde voor

 • meer aandacht voor de energieproblematiek bij maatschappelijk werkers en beleid
 • meer deskundigheid bij het team
 • meer samenwerking met andere partners en oplossingsactoren
 • meer scanaanvragen en meer interventies in individuele dossiers.
   

Van in het begin werden partners betrokken: de huisvestingsambtenaar, de energiesnoeiers van Kringwinkel Zuiderkempen, een medewerker van Kempens Woonplatform en van Welzijnszorg Kempen.

Lees ook:

 

Contact

Steunpunt Turnhout
Emily Haest, 0486 29 85 49, emily.haest@samenlevingsopbouw.be
Leen Smets, 0472 39 27 87, leen.smets@samenlevingsopbouw.be
Dorina Pagliaro, 0479 26 61 38, dorina.pagliaro@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Steunpunt Turnhout
Campus Blairon 714 | Europeion gebouw (2e verdieping)
2300 Turnhout
014 43 09 44
 

Steunpunt Mechelen
Themacoördinator: Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75