Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Klein en Goed Wonen in Herentals

 
“Ik ben geraakt door de toestand waarin sommige mensen moeten leven. Maar enkel dat gevoelen is onvoldoende. Het vooruitzicht op een menswaardige woonst voor de betrokkenen in de (kamer)woningen zal mijn drive blijven. Met hen.”

Met deze intentie werkt de opbouwwerker in het project Klein en Goed Wonen. Het opbouwwerkproject startte begin 2016 in Herentals.

De lokale overheid, in het bijzonder het OCMW, is heel gevoelig voor de problematiek van de slechte kwaliteit van kamer- en studiobewoning. Op een doorgedreven manier zal gezocht worden naar een verbetering van de woonsituatie van de zittende en toekomstige huurders. De panden met lage of ontoelaatbare kwaliteit worden geviseerd. In overleg met diverse partners wordt naar oplossingen gezocht.

De opbouwwerker plaatst zich dicht bij de bewoners. Voorgestelde oplossingen mogen niet als gevolg hebben dat de bewoners op straat terecht komen. Samen met bewoners, op basis van bewonersvergaderingen en individuele gesprekken, is er een kamerreglement gemaakt dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad en bevestigd werd door de Vlaamse minister van Wonen. Het kamerreglement legt een aantal minima vast die eigenaars moeten respecteren als ze kamers willen verhuren.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van de provincie Antwerpen en het OCMW van Herentals. 

 
Documenten

 

Contact

Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be

SSamenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Steunpunt Turnhout
Campus Blairon 714 | Europeion gebouw (2e verdieping)
2300 Turnhout
014 43 09 44