Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Water en Armoede

 
Waterarmoede is schrijnend. Kunnen genieten van zuiver en betaalbaar water is een voorwaarde om menswaardig te leven en dus een basisbehoefte. Er is een waterdecreet en een algemeen waterverkoopreglement om dit ook voor mensen in armoede te garanderen. Toch zijn er nog steeds mensen afgesloten. En steeds meer mensen hebben moeite om hun waterfactuur te betalen. De gemiddelde waterfactuur steeg tussen 2005 en 2017 met 103% in Vlaanderen. Bijna één op tien Vlaamse gezinnen kampt met waterarmoede (cijfers KBS). Werk op de plank dus!

Samenlevingsopbouw wil het perspectief van mensen in armoede binnenbrengen in de verschillende fasen van de beleidsvorming. Die rol kunnen we opnemen dankzij de ervaringen en reflectie van mensen in armoede via onze helpdeks en via een werkgroep in De Fakkel te Herentals, een vereniging waar armen het woord nemen.

  Waterafsluiting uitgefilterd

Er leven in Vlaanderen nog steeds gezinnen – soms al járen – afgesloten van water. Samenlevingsopbouw gaat op zoek naar die afgesloten gezinnen, óók in Turnhout. Gezinnen die van de radar zijn verdwenen, nooit hulp hebben gevraagd en/of gekregen of alle contact hebben verbroken … we zoeken ze op, steeds opnieuw, en trachten het contact te herstellen. Hoe hebben ze zich weten te redden? Wat deed dit met hen? Waarom bleef een oplossing uit? Een heraansluiting van water is het streefdoel, een heraansluiting bij de samenleving de grootste winst. We zorgen voor warme toeleiding naar de juiste dienstverleners, naar een sociaal-cultureel aanbod, naar ontmoeting, naar groepswerking en vorming … Het project loopt 1 jaar met eenmalige subsidies voor extra opbouwwerk vanuit het kabinet Welzijn, minister Beke.

Contactpersonen: Ellen Dries (0491 61 92 87) en Stephane Bastijns (0485 16 88 46)

   

  Digitale watermeters en debietsbegrenzing … wat zeggen gebruikers?

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoeken we welke effecten de implementatie van het instrument debietsbegrenzing heeft en of er potentiële voordelen zijn aan de digitale watermeters en debietsbegrenzing voor mensen in armoede. We bevragen 100 kwetsbare huishoudelijke klanten, zowel mensen met debietbegrenzing als zonder. Onze bevindingen resulteren in een rapport.

   

  Hoofd boven water of kopje onder?

De sociale woonwijk Kleerroos in Herentals: 3 woonblokken, 122 appartementen … dat zijn heel wat bewoners die samen hun waterfactuur kunnen aanpakken. Ieder voor zich met de nodige individuele begeleiding. Maar ook samen: via vormingsmomenten, een praatgroep, een demo-ruimte, een uitstap … Waterarmoede ervaren en water besparen: kan dat wel?

Contactpersonen: Ellen Dries (0491 61 92 87) en Stephane Bastijns (0485 16 88 46)

   

  Webtool LAC-werking

De Lokale Adviescommissie is een cruciale speler in de strijd tegen waterarmoede want ze beslist, in de schoot van het OCMW, over het verzoek van de waterleverancier om de klant af te sluiten wegens wanbetaling. De afgelopen jaren werkten we aan een webtool voor OCMW’s om aan de slag te gaan met de Lokale Adviescommissie voor water. Via stages in zes OCMW’s, via lerende netwerken met OCMW-maatschappelijk werkers over de aanpak van waterarmoede en via studiemomenten werd deze inspiratienota rijk gestoffeerd. We deden de test met de OCMW’s van Willebroek en Boom. Met succes! De webtool is erg nuttig om de OCMW-medewerkers in de LAC te ondersteunen en bij de drinkwatermaatschappijen aan te sturen op een doelgroep-specifieke benadering bij de betalingsopvolging. Want wie niet kán betalen, mag niet afgesloten worden. Samen met de VVSG en de VMM blijven we via provinciale overlegmomenten maatschappelijk werkers informeren over de aanpassingen van het AWVR en de rol en taak van de Lokale Adviescommissie water. Heel Vlaanderen mag weten dat dit instrument er is én maakt er liefst ook gebruik van.

Neem zelf een kijkje op: www.vmm.be/lac-water

Hulp nodig?

Gaat u graag aan de slag met de inspiratienota? Kunnen bepaalde facetten van uw LAC-werking wel beter? Wil u meer cliënten bereiken? En wil u daar graag deskundige begeleiding bij? Of gewoon even uw ideeën toetsen? Stel ons gerust uw vraag!

   

Contact

Steunpunt Turnhout
Ellen Dries, 0491 61 92 87, ellen.dries@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Steunpunt Turnhout
Campus Blairon 714 | Europeion gebouw (2e verdieping)
2300 Turnhout
014 43 09 44
 

Steunpunt Mechelen
Themacoördinator: Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75