Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Wonen met kansen

In de provincie Antwerpen is er een groot tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Heel wat gezinnen zijn geconfronteerd met een acute woonnood. Veel gezinnen vinden geen betaalbare en kwalitatieve woning. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben leegstaande huurwoningen die soms maanden of jaren wachten op verbouwing.

Met een tijdelijke bezetting worden (sociale) woningen die leegstaan tegen een beperkte vergoeding gehuurd door een tussenorganisatie en doorverhuurd aan gezinnen die dringend een woning nodig hebben. Tijdens deze tijdelijke oplossing worden gezinnen ondersteund om op zoek te gaan naar een meer definitieve oplossing voor hun woonprobleem. Daartoe zoeken we samenwerkingsverbanden met woonbegeleidingsdiensten en welzijnsorganisaties.

Het project Wonen met Kansen startte in het voorjaar van 2018 en loopt in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad.

Meer informatie over dit project vind je op de website van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van de provincie Antwerpen.

 

Contact

Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen