Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Wonen op maat

De zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning is voor maatschappelijk kwetsbare groepen een moeilijk opgave. Het realiseren van het recht op wonen voor deze groepen vergt een combinatie van verschillende maatregelen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Aan de aanbodzijde betekent dit o.a. dat er werk gemaakt moet worden van de verdere ontwikkeling en de bestendiging van innovatieve, kleinschalige en / of collectieve woonvormen, en dit op maat van specifieke doelgroepen. In Vlaanderen realiseert Samenlevingsopbouw reeds kleinschalige projecten: Community Land Trust Gent, Collectief Goed, Kleinschalig wonen, Woonbox, Leeggoed, …

In 2018 startte Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie een terreinverkenning waarbij we een aantal pistes in kaart brengen. De terreinverkenning zal resulteren in een concreet project waarbij we een uitbreiding van het woonaanbod realiseren voor én op maat van mensen die in een maatschappelijk kwetsbare positie leven.

 

Contact

Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen