Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Woonomstandigheden van seizoenarbeiders

Mijn bedrijf, jouw thuis - Samen naar een betere huisvesting voor seizoenarbeiders

Het project ‘Mijn bedrijf, jouw thuis’ wil de huisvesting van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw verbeteren. We zoeken inspiratie bij land- en tuinbouwers die een kwaliteitsvolle manier gevonden hebben om hun seizoenarbeiders te huisvesten. We vragen zowel landbouwers als lokale besturen en seizoenarbeiders naar hun ervaringen. We helpen ook bedrijven aan een woning voor hun seizoenarbeiders en daarmee willen we gemeenten inspireren.

In de land- en tuinbouw werken veel buitenlandse seizoenarbeiders. Die zoeken tijdelijke huisvesting, al dan niet op het bedrijf zelf. Een passende huisvesting vinden voor seizoenarbeiders is niet eenvoudig. Zowel de werkgevers als de seizoenarbeiders zoeken naar de beste oplossing: een verblijfplaats op de private huurmarkt, een woning op het terrein van de werkgever of elders. Huren in korte periodes is niet makkelijk en op het bedrijf blijft een reglementaire oplossing een uitdaging. Ondanks de goede intenties is het moeilijk wegwijs te raken in de stedenbouwkundige voorschriften en woonkwaliteitsvereisten.

Zowel seizoenarbeiders als werkgevers hebben informatie en ondersteuning op maat nodig. ‘Mijn bedrijf, jouw thuis’ werkt aan een duurzame oplossing voor iedereen: de landbouwers, de seizoenarbeiders en de overheid.

‘Mijn bedrijf, jouw thuis’ is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, de Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO) en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Vanuit hun expertise met de sector treedt Boerenbond hierin op als inhoudelijke partner. Het project is in september 2017 van start gegaan en zal tot juni 2020 lopen.

Met het project beogen we:

  • Landbouwers te informeren rond o.a. wetgeving inzake de huisvesting van seizoenarbeiders en normen rond de minimale woonkwaliteitsvereisten van huisvesting, hen te inspireren om de huisvesting van seizoenarbeiders minstens te optimaliseren tot het minimum wettelijk kader rond woonkwaliteit en hen pasklare, haalbare oplossingen op maat van het bedrijf aan te reiken.
  • Seizoenarbeiders mee te betrekken in ons verhaal door hen niet alleen bewust te maken, maar ook te begeleiden in het wonen als goede huisvader.
  • Lokale besturen te ondersteunen bij de oplossingsgerichte aanpak van de huisvesting en woonkwaliteit van seizoenarbeiders in hun gemeente. 
     

Download de flyer 'Mijn bedrijf, jouw thuis'
 

 

Contact

Ben Van Havere, ben.van.havere@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen

steunlogo