Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Thema wonen

Samenlevingsopbouw werkt aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Volgens de Vlaamse Wooncode heeft iedereen recht op een woning die kwalitatief goed en betaalbaar is, en die woonzekerheid biedt in een leefbare woonomgeving. Voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de sociale en private huismarkt is dit recht niet altijd gegarandeerd.Ook de levering van energie en water is allerminst gegarandeerd.

Daarom werkt Samenlevingsopbouw aan concrete oplossingen op het terrein. Maar evengoed zetten we beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal woonbeleid te voeren en de levering van energie en water te garanderen. We zijn voortdurend op zoek naar de meest geschikte manieren om maatschappelijk kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken.

Vandaag werken we samen met de meest kwetsbare huurders en eigenaars aan de verbetering van de woningkwaliteit, de betaalbaarheid van wonen en aan woonzekerheid. Andere thema’s zijn discriminatie op de private woningmarkt, energiearmoede en woonkwaliteit en waterarmoede.
 

Samenlevingsopbouw werkt aan het recht op energie en water

Energiearmoede is een toenemend probleem. Steeds meer gezinnen kunnen de energiefacturen nog nauwelijks betalen. Heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen wonen bovendien in energieverslindende huizen. Het gevolg is dat de energiekosten soms onverwacht hoog oplopen. Daardoor besteden gezinnen een (te) groot deel van hun beschikbaar inkomen aan energiekosten. Anderzijds bezuinigen veel gezinnen zoveel op hun energieverbruik dat ze in onderverbruik gaan. Dit werkt energieonzekerheid en vervolgens energiearmoede in de hand. In ons land worden ook nog steeds gezinnen afgesloten van het waterdistributienetwerk. De impact daarvan op hun dagelijks leven is immens.

Met drie projecten wil Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie inzetten op de strijd tegen energie- en waterarmoede.

  • Het Vlaamse project Energie en Armoede volgt het sociaal beleid inzake energie nauwgezet op en streeft naar een recht op energie.  Alhoewel de sociale maatregelen in Vlaanderen – in vergelijking met andere Europese landen – goed zijn uitgebouwd, bieden ze immers onvoldoende waarborgen om energiearmoede daadwerkelijk tegen te gaan en dat recht op energie voor iedereen te garanderen. Nieuwe technologie zoals de digitale meter (en budgetmeterfunctie) biedt kansen maar zet ons evenzeer voor uitdagingen: Zijn sociale beschermingsmaatregelen nog gegarandeerd? Bieden ze voldoende bescherming? Wat met de digitale kloof? Maar ook andere dossiers blijven of komen op tafel (te) liggen. Een halt aan de bedrieglijke deur-aan-deurverkoop, de effecten van het capaciteitstarief op kwetsbare huishoudens, de betaalbare energiefactuur, een automatische toekenning van de minimale levering aardgas, de uitbreiding van de categorieën rechthebbenden sociaal tarief ...
    Het Vlaamse project Energie en Armoede vertrekt vanuit de ervaring van mensen in armoede. Van daaruit worden beleidsadviezen geformuleerd o.a. inzake de werking van de lokale Adviescommissie, de minimale levering aardgas, de stijging van de energiefactuur … Ook wil het project de werking van netbeheerders en leveranciers opvolgen, bv. inzake huis-aan-huisverkoop van energiecontracten of de ontwikkeling van een slimme budgetmeter.
  • Het Vlaams project Energie en Woonkwaliteit wil de energiekost van gezinnen doen dalen en het wooncomfort doen stijgen. We vergroten de kansen van mensen in armoede op energiezuinig wonen door te werken aan kwaliteitsverbetering van de woningen, aan gedragsverandering en aan een betere afstemming van de regelgeving op de leefsituatie van mensen in armoede. We focussen bewust op het onderste segment van de private huurmarkt omdat het daar het slechtst is gesteld met de woning- en woonkwaliteit. Daar is ook een belangrijke rol voor de verhuurders weggelegd. Via begeleiding proberen we ook hen te ondersteunen.
  • Sinds 2015 heeft Samenlevingsopbouw ook een Vlaams project Water en Armoede. Na een grondige verkenning van de problematiek, een reeks aanbevelingen voor de watermaatschappijen en de overheid focusten we op de werking van de Lokale Adviescommissie. Deze commissie beslist, in de schoot van het OCMW, over het verzoek van de waterleverancier om de klant af te sluiten wegens wanbetaling. Een cruciale speler in de strijd tegen waterarmoede dus! Met een inspiratienota hopen we de werking van de LAC te verbeteren. De digitale watermeter en de debietsbegrenzer brengen weer nieuwe uitdagingen. En we blijven aanbevelingen formuleren om het beleid te verbeteren.
     

In onze provincie geven we dit thema vorm door: