Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Wat doen we? 

Kansen creëren, grondrechten garanderen.

Een ambitieuze slogan. Maar gezonde ambitie gaat ook gepaard met het maken van keuzes. Deze keuzes schrijven we uit in een meerjarenplan.
 

Thema maatschappelijke dienstverlening

Thema wonen

Thema arbeid

Thema onderwijs

 

We geven dit vorm op uiteenlopende manieren: via projecten met de betrokken mensen, door onderzoek of beleidswerk, via kortlopende acties en langdurige inzet, via samenwerking met verenigingen waar armen het woord nemen, met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, met collega-opbouwwerkers in Vlaanderen en met alle partners die ons een beetje dichter bij ons doel brengen.

Naargelang het thema en de context kunnen onze werkingen dus heel verschillend zijn, hoewel ze onder hetzelfde 'opbouwwerk-dak' vertoeven ...