Kansen creëren, grondrechten garanderen

 

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een veilige en gezonde woning, betaalbare gezondheidszorg … Vanzelfsprekend in een welvarende regio als Vlaanderen?

Of toch niet? 

Sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling maken dat nog veel mensen hun grondrechten niet kunnen realiseren. Zij worden niet gehoord, hun belangen te weinig verdedigd. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie wil net samen met deze mensen, met partners en met het beleid aan de slag om dit te veranderen.

Hier lees je een interview met Dirk Soentjens, directeur van de stad Herentals. Hij schetst een aantal maatschappelijke uitdagingen van gisteren en vandaag en legt uit hoe in zijn stad Samenlevingsopbouw meewerkte aan oplossingen.

Verder op deze site vind je nog meer voorbeelden van hoe we samen met maatschappelijk kwetsbare groepen, partners en beleid werken aan het realiseren van sociale grondrechten. Veel leesgenot!