Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Bestuur

De raad van bestuur

Gemotiveerde en betrokken bestuurders die hun specifieke deskundigheid aanbieden zijn een zegen voor elke organisatie! Zij komen tweemaandelijks samen. Personeelsaangelegenheden, financieel beleid, organisatieontwikkeling en de inhoudelijke beleidskeuzes staan op de agenda.

Erik Castermans
Lode Conings
Jo De Smedt
Leen Dries
Eric Goubin
Petra Nooyens
Guido Santermans
Mieke Schrooten
Leen Uytterhoeven
Erik Van Leuven

De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit betrokken vrijwilligers en professionals die het opbouwwerk op een kritische en constructieve manier volgen en bevragen. De algemene vergadering is het ook formele orgaan dat zijn fiat geeft over de meerjarenplannen en jaarplannen zoals die door medewerkers en bestuur worden voorbereid en uitgevoerd.

Naast de leden van de raad van bestuur maken volgende mensen deel uit van de algemene vergadering:

Brecht Thijs
Raf De Bruycker
Bieke Dierckx
Els Matthieu
Geert Van Autenboer
Carl Van den Eynde
Marc Vanden Eynde
Annick Vanhove