Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Historiek


De strijd tegen Alard, buurtwerk in Ranst, actie tegen Prayon, migrantenwerking in Turnhout, wijkwerking in Mechelen, meer werk in de Rupelstreek, jongerenspektakel in Heist-op-den-Berg, het sociaal verhuurkantoor Kempen, woonrechten voor campingbewoners in Laakdal, Balen en Grobbendonk, kamerwonen in Geel, Wonen in Turnhout, ondersteuning van plaatselijke buurtwerkers, uitbouw van verenigingen waar armen het woord nemen, leefbaarheid op het woonwagenterrein in Mortsel, goed wonen in Lier, sociale huisvesting in Geel en Mechelen … Dit en nog veel meer staat voor Samenlevingsopbouw in de provincie Antwerpen.
(Uit Provisie 2006: Jubileumnummer 20 jaar ‘PRISO’)

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is in 1986 opgericht vanuit een samenwerking tussen de Turnhoutse buurt- en wijkwerkingen, buurtwerk de Keeting uit Mechelen en het steunpunt Opbouwwerk Rupelstreek – Willebroek. Die provinciale samenwerking was nodig om in aanmerking te komen voor Vlaamse subsidiëring.

Turnhout, Mechelen en de Rupelstreek bleven meer dan 10 jaar lang de prioritaire aandachtsgebieden voor Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie. Met aanvankelijk drie en later vier opbouwwerkers moesten er immers keuzes gemaakt worden. In het meerjarenplan 1997 – 2001 werd daarom uitdrukkelijk geopteerd om met zijn allen aan de slag te gaan met de woonproblematiek.

Een tiental jaren later werkt Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie niet meer uitsluitend aan het thema wonen en niet meer uitsluitend in deze prioritaire aandachtsgebieden. De organisatie heeft nu projecten in Lier, Hemiksem, Niel, Boom, Heist Op den Bergh, Turnhout, Herselt, Willebroek en Mechelen. Naast projecten rond wonen, werken we samen met verenigingen waar armen het woord nemen aan armoedebestrijding, zoeken we naar wegen om met gekleurde armen aan hun achterstelling te werken, sleutelen we met de plaatselijke bewoners aan de leefbaarheid van hun wijk en ijveren we voor een algemeen recht op energie in een energiezuinige en betaalbare woning. De organisatie telt ondertussen 33 werknemers (01/08/2018), waarvan 24 opbouwwerkers. Samen met honderden vrijwilligers zijn we dagelijks in de weer om sociale uitsluiting en achterstelling tegen te gaan.

Om tot structurele veranderingen te komen, sluit het opbouwwerk ook coalities en samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties zoals vakbonden, Centra Algemeen Welzijnswerk, collega opbouwwerkinstituten … Ook het aangaan van convenanten met lokale of Vlaamse overheden zien we als een kans om onze inzet te verbreden en opbouwwerkmatig te strijden tegen achterstelling en uitsluiting. Vanzelfsprekend bewaken we daarbij onze onafhankelijke positie en kritische ruimte.
 

Enkele mijlpalen uit onze geschiedenis

 

1986 Oprichting van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw  
1987 Erkenning van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie als instituut voor maatschappelijk opbouwwerk binnen het begrotingsbesluit artikel 33.20.02 sectie 60, begroting van de Vlaamse Gemeenschap, Gemeenschapsminister van Cultuur 
1991 Goedkeuring van het decreet houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (26 juni 1991)
Start project ‘Wonen in Turnhout’ (W.inT.)
1992 Meerjarenplan 1992 – 1996 
1997 Meerjarenplan 1997 – 2001: ‘Werken aan wonen’
Start project ‘Permanent verblijf op campings’
Start project ‘Buurtontwikkeling’ in Geel
1999 Start project ‘Geschikt wonen’ in Lier, later geëvolueerd naar ‘Ons Gedacht’; Start project ‘Energie en Armoede’ in Turnhout   
2000 W.inT.: Vlaamse subsidie als vereniging waar armen het woord nemen   
2001 Start project ‘Wijkgericht werken’ in Mechelen (SWAB)   
2003 Meerjarenplan 2003 – 2008: ‘Daar zit muziek in’   
2004 De verenigingen waar armen het woord nemen in Turnhout (W.inT., Binnen zonder Bellen en Mensen met een Hart) gaan samen in één vzw T’ANtWOORD.
Beëindiging project ‘Permanent verblijf op campings’
2005 Start project 'Kunstproeven in Lier' 
2006 PRISO wordt ‘Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie’ en verhuist naar Mechelen
Oprichting vzw Ons Gedacht
Start project ‘Kamerwonen in Geel’
Viering 20 jaar Samenlevingsopbouw in de provincie Antwerpen
2007 Beëindiging project ‘Wijkgericht werken’ in Mechelen (SWAB)
Start project ‘Buurtopbouwwerk in Bethaniënpolder en Oud Oefenplein’ i.s.m. stad Mechelen
Start project ‘Samenleven in diversiteit’ in Geel i.k.v. Vlaamse ‘Managers van diversiteit’.
Terreinverkenning ‘bedreigde huursituaties’, na evaluatie werd het thema verlegd naar energie en woonkwaliteit. 
2008 Start project Energie en Woonkwaliteit   
2009 Meerjarenplan 2009 - 2015
Beëindiging Buurtopbouwwerk in Bethaniënpolder
Start nieuwe convenant met stad Geel: ‘Opbouwwerkprojecten in Geel: wijkgerichte participatie, kamerwonen, armoedebarometer’ 2009 - 2011
Beëindiging project ‘Samenleven in diversiteit’ in Geel
Start verkenning ‘Armoede bij doelgroepen die we tot nu toe niet bereiken’, evolutie naar projectvoorbereiding ‘Gekleurde armoede’.
2010 Start convenant met stad Mechelen: ‘Buurtopbouwwerk in de wijken Arsenaal, Oud Oefenplein, Otterbeek en M Gandhi’ 2010 - 2013   
Start Gekleurde Armoede Kempen
2012 Start Gekleurde Armoede Rupelstreek
Start Project Ieders Stem Telt
Start Gekleurde Armoede Mechelen
Onderzoek behartenswaardige buurten in Mechelen
Start Implementatie Sociaal Effectenrapportage Geel
Start Wijkgezondheidscentrum 'De Zilveren Knoop' in Lier
Verzelfstandiging T'ANtWOORD vzw, vereniging waar armen het woord nemen
2013 Beëindiging project Buurtopbouwwerk Mechelen in 4 wijken
2014 Start project Water en Armoede
Start project onderwijs – schoolstart in Mechelen
Beëindiging projecten wonen en samenleven in opdracht van stad Geel
2015 Start projecten bewonersparticipatie in de sociale huisvesting in Geel, Hemiksem en Turnhout
Start oprichting Wijkgezondheidscentrum Willebroek
Verzelfstandiging Wijkgezondheidscentrum Lier
2016 Start projecten Bewonersparticipatie in de Sociale Huisvesting in Niel, Duffel, Heist-op-den-Berg en Pijpelheide
Start project Kamerwonen in Herentals
Start project Proactieve Aanpak van Energiearmoede in Herselt
2017 Verzelfstandiging Wijkgezondheidscentrum Willebroek
Start project Huis aan Huis in Mechelen
Start onderwijsproject Schooltijd in Mechelen en Willebroek